Zarząd Spółki IX kadencji

 

Sławomir Obidziński

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1988). Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (1991) oraz w zakresie Bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (1995). Uzyskał tytuł Executive MBA (2012) oraz Executive Doctor of Business Administration (2014) w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Branżę górniczą i energetyczną poznawał zajmując wysokie stanowiska menadżerskie. Posiada doświadczenie w zakresie opracowywania strategii firm, budowania ich wartości oraz integracji biznesowej. Brał udział w złożonych procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw w sektorze energetycznym - od 2012 r. był związany z Grupą Kapitałową Węglokoks, gdzie w ramach spółki Węglokoks Energia uczestniczył w konsolidacji aktywów energetyczno-ciepłowniczych Kompani Węglowej oraz Węglokoksu.

Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott“ (1988-1991). Później, przez piętnaście lat (1992-2007) pracował w SGS Polska sp. z o.o. (oddział szwajcarskiego holdingu SGS S.A. z siedzibą w Genewie), pełniąc kolejno funkcje Kierownika Biura, Dyrektora Regionalnego w Katowicach oraz Dyrektora Branży Mineralnej. Dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcję Prezesa Zarządu w Nadwiślańskiej Spółce Energetycznej sp. z o. o. w Brzeszczach (2007-2014) oraz w Węglokoks Energia sp. z o.o w Katowicach (2014-2016). W czerwcu 2016 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Węglokoksu S.A.

 

Tomasz Heryszek

Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Tomasz Heryszek od ponad dwudziestu lat łączy karierę zawodową z rozwojem naukowym. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2005 r. w murach SGH obronił rozprawę doktorską. Uczestnik studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Od wielu lat zasiada w zarządach i radach nadzorczych spółek i organizacji gospodarczych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym w sektorze produkcji i usług, analizach strategicznych oraz badaniu efektywności narzędzi marketingowych i konsumpcji. Z sukcesem odpowiadał za Efficient Consumer Response, budowę i realizację strategii, sprzedaż i marketing brandów na wielu rynkach B2B oraz B2C.
Autor i współautor książek, monografii i artykułów o tematyce związanej z zarządzaniem i rynkiem. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji dotyczących zarządzania, rynku i konsumpcji. Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego i Wyższej Szkoły Bankowej. Członek Polskiego Towarzystwa Marketingu Naukowego w Poznaniu.

 

 

Krzysztof Mikuła

Wiceprezes Zarządu ds. Grupy Kapitałowej

Krzysztof Mikuła to doświadczony menadżer, prawnik i samorządowiec. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia menedżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Początki kariery zawodowej wiązał z działalnością samorządową. Jako poseł na Sejm RP (2005-2007) podjął skuteczne działania na rzecz przekazania w ręce samorządu śląskich przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
W latach 2010-2014 pełnił funkcje wiceprezesa, a później prezesa spółki TBS Katowice. Pracował tam nad koncepcjami budowy mieszkań na wynajem z opcją stopniowego dochodzenia do własności oraz koordynował przygotowanie i realizację jednej z pierwszych w kraju inwestycji budowy mieszkań społecznych, finansowanej poprzez emisję obligacji.
Od grudnia 2014 r. do września 2015 r. pełnił funkcję Wiceprezydenta Katowic, nadzorując m.in. sprawy związane z planowaniem przestrzennym, architekturą, budownictwem, rozwojem miasta i transportem.
W czerwcu 2016 r. objął w Węglokoksie S.A. funkcję Wiceprezesa ds. Grupy Kapitałowej.W skład Rady Nadzorczej X
kadencji wchodzą:

  • Anna Margis
  • Adam Borkowski
  • Robert Tomanek
  • Daniel Kozłowski
  • Bolesław Bliźniak

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Stuprocentowym akcjonariuszem
Spółki jest Skarb Państwa.